รู้หรือไม่? ปล่อยสัตว์อย่างไรไม่เป็นบาป
Read More +

รู้หรือไม่? ปล่อยสัตว์อย่างไรไม่เป็นบาป

ปล่อยนก ปล่อยปลา
Read More +

ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า…แบบไหนบาป แบบไหนบุญ?

ปล่อยปลา
Read More +

Q: เคยได้ยินว่า ถ้า ปล่อยปลา เล็กไปจะโดนปลาใหญ่กิน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.