ธนาคารข้าว ธนาคารความดี
Read More +

จ.เลยตั้ง “ธนาคารข้าว ธนาคารความดี” ข้าวสารแลกการทำความดีในชุมชน

ผู้ว่าฯเลย
Read More +

ไอเดียเยี่ยม! ผู้ว่าฯเลยเข้าโรงรับจำนำไถ่ถอนเครื่องมือทำกินให้ชาวบ้าน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.