พิจารณากามคุณ
Read More +

ทำกรรมฐานพิจารณากามคุณให้ได้เป็นพระอนาคามี โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท 

กำหนดดูลมหายใจ
Read More +

วิธีกำหนดดูลมหายใจที่ถูกต้อง โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

สกทาคามี
Read More +

ทำกรรมฐานให้ได้สกทาคามี ธรรมะโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ภาวนา
Read More +

รวมข้อสงสัย สำหรับมือใหม่หัด ” ภาวนา “

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.