กาณา
Read More +

นางกาณา สตรีผู้ด่าพระภิกษุ แต่ได้เป็นพระธิดาบุญธรรมของพระราชา

พระโสดาบัน
Read More +

โจรลักทรัพย์ในพระเชตวันได้เป็นพระโสดาบัน

พระนางธัมมทินนาเทวี
Read More +

พระนางธัมมทินนาเทวี สตรีผู้ได้รับความเคารพจากรุกขเทวดา

พระนางมัลลิกาเทวี
Read More +

พระนางมัลลิกาเทวี พระราชเทวีผู้เรียนธรรมะโดยเคารพ

สุมนา
Read More +

สุมนา เจ้าหญิงผู้ได้สัมผัสพระนิพพาน 

ปลากปิละ
Read More +

วิบากกรรมของปลากปิละ ปลาปากเหม็นที่มีเกล็ดเป็นทองคำ

พระเจ้าวิฑูฑภะ
Read More +

ไม่มีใครสามารถชดใช้กรรมแทนกันได้ บทเรียนจากพระเจ้าวิฑูฑภะ

เศรษฐีตระหนี่
Read More +

เศรษฐีตระหนี่ ทำบุญแล้วเสียดายทรัพย์ โดย ส.เขมรังสี (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

ทุ.ส.น.โส.
Read More +

” ทุ.ส.น.โส. ” เสียงประหลาดจากมุมมืด

พุทธวิธีลดความอยาก
Read More +

กินอย่างไรให้มีสติ…พุทธวิธีลดความอยาก (แถมลดน้ำหนักไปด้วยในตัว)

สูตรลดความอ้วน จากพระพุทธเจ้า
Read More +

“คาถาเรียกความผอม…!” สูตรลดความอ้วน จากพระพุทธเจ้า

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.