หมดกำลังใจ-งาน
Read More +

4 ขั้นตอนปลุกใจ เมื่อต้องเผชิญกับ “ภาวะหมดไฟ” และเบื่องาน

Burnout
Read More +

Burnout ใช่ไหม? งั้นลองมาปลุกไฟให้กลับมาลุกโชนอีกครั้ง

Read More +

7 เทคนิค แก้อาการ Burnout ปลุกไฟการทำงานให้ลุกโชน

ภาวะหมดไฟ
Read More +

“อนามัยโลก” รับรอง ภาวะหมดไฟ เป็นกลุ่มอาการที่ควรได้รับการดูแลจากแพทย์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.