อานิ โลแซง ดอลมา
Read More +

อานิ โลแซง ดอลมา จากดาราสาวสวยชื่อดังสู่ชีวิตภิกษุณีที่แสนสงบ

สุนทรีนันทา
Read More +

สุนทรีนันทา พระขนิษฐาแห่งพระพุทธเจ้า ผู้หลงใหลในความงามว่าเป็นสิ่งที่เที่ยง

อุบลวรรณาเถรี
Read More +

เส้นทางสู่อรหัตตผลของพระอุบลวรรณาเถรี : สตรีผู้ทำบุญด้วยดอกบัวมาหลายชาติ

Read More +

พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์

พระนางปชาบดีโคตมี
Read More +

พระนางปชาบดีโคตมี สตรีผู้อภิบาลพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

ผู้บรรลุธรรม
Read More +

พระนางเถริกาผู้บรรลุธรรมจากการทำครัว

วัดเทพธิดารามวรวิหาร
Read More +

วัดเทพธิดารามวรวิหาร …อารามแห่งพลังใจ

ภิกษุณีนิรามิสา
Read More +

ภิกษุณีนิรามิสา ภิกษุณีชาวไทย รูปแรกที่บวชกับ หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

พระเถรี
Read More +

เสลา พระเถรีน้อยผจญมาร

อภิรูปนันทา
Read More +

อภิรูปนันทา บรรลุอรหันต์เพราะละจากความหลงใหลในความงาม

ภิกษุณี
Read More +

5 ภิกษุณี ผู้ประเสริฐ แห่งพุทธกาล

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.