ภิกษุณีนิรามิสา
Read More +

ภิกษุณีนิรามิสา ภิกษุณีชาวไทย รูปแรกที่บวชกับ หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

ผู้พลิกหัวใจให้เบิกบาน
Read More +

5 พลัง 5 ธรรมาจารย์หญิง…ผู้พลิกหัวใจให้เบิกบาน

ภิกษุณีนิรามิสา
Read More +

ข้อคิดและพรปีใหม่ จาก ภิกษุณีนิรามิสา แห่งหมู่บ้านพลัม (ชมคลิป)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.