ภิกษุณีนิรามิสา

ข้อคิดและพรปีใหม่ จาก ภิกษุณีนิรามิสา แห่งหมู่บ้านพลัม (ชมคลิป)

ข้อคิดและพรปีใหม่ จากสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ภิกษุณีนิรามิสา แห่งหมู่บ้านพลัม

ภิกษุณีนิรามิสา หัวใจที่เบิกบานในหมู่บ้านพลัม ให้ข้อคิดและอวยพรปีใหม่กับผู้ชม 

 

…ภิกษุณีนิรามิสา…หัวใจที่เบิกบานในหมู่บ้านพลัม

ท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่า “สมพร พันธจารุนิธิ” เป็นผู้หญิงไทยอีกคนหนึ่งที่บวชเป็นพระผู้หญิงมานานถึง 12 ปีแล้ว โดยบวชกับหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ พระชาวเวียดนามที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ในเยอรมนี

เมื่อบวชแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านพลัม ชุมชนแห่งการภาวนาในประเทศฝรั่งเศส…ก่อนบวชนั้นท่านเคยเป็นนักศึกษาพยาบาลและนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากเรียนจบท่านก็ถูกส่งไปเป็นพยาบาลประจำค่ายผู้อพยพในชลบุรี จากนั้นจึงได้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโททางด้านการศึกษาเด็กเล็กจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

เมื่อเรียนจบท่านมีโอกาสได้ทำงานอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นองค์กรที่รับทุนจากองค์กรช่วยเหลือผู้หญิง เด็กชนกลุ่มน้อย และคนในท้องถิ่นทุรกันดาร ระหว่างที่ทำงานอยู่นั้นท่านเกิดความรู้สึกอยากพักผ่อน จึงวางแผนเดินทางไปเที่ยวตามศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ในหลากหลายประเทศ จนกระทั่งได้ไปพบกับหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ ที่เยอรมนี…ตอนนั้นหลวงปู่คือพระรุ่นใหม่ที่มีหัวทันสมัย กระตือรือร้นในกิจกรรมด้านศาสนาและหลวงปู่นี่เองคือผู้ที่พาท่านกลับมาสู่ “บ้านที่แท้จริง” ด้วยการตัดสินใจบวชเมื่อตอนอายุ 36 ปี

“จริงๆ แล้วหลักคำสอนของหมู่บ้านพลัมคือการเจริญสติหลวงปู่จะเน้นเรื่องการประยุกต์คำสอนของพระพุทธศาสนาให้นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนความทุกข์ความลำบากของเราให้ไปสู่ความสุข ความเบิกบาน…เวลาที่เรามีความทุกข์ ความยากลำบากแล้วเราเข้าใจมากขึ้น เราเห็นทุกข์ของเรา เราเข้าใจ เราเห็นทางออก ความเข้าใจตรงนั้นทำให้เราเกิดความรัก ความเบิกบาน แล้วความสุขก็จะตามมา

“เวลาที่เจริญสติคือเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเอง อยู่กับปัจจุบันเวลาที่เราออกมาอยู่กับปัจจุบัน เราจะเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น เช่น หากเราอยู่กับดอกไม้ เราจะเห็นความงามของดอกไม้จริงๆ ไม่ใช่เห็นดอกไม้แล้วมัวแต่คิดเรื่องอื่น จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้สัมผัสกับความงาม ความชัดเจนในขณะปัจจุบัน ทำให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ จากความกังวล จากความติดยึดกับสิ่งต่างๆเวลาที่เราตื่นรู้และเบิกบาน เราจะมีความหวัง มีพลังที่จะทำสิ่งดีงามให้แก่ผู้อื่นต่อไป”

ในปี ค.ศ. 1997 หลวงพี่นิรามิสาได้รับตะเกียงธรรมาจารย์ให้เป็นผู้นำในการปฏิบัติภาวนา ท่านได้ช่วยหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์เผยแผ่พุทธศาสนาไปในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา ไทย ลาว และเวียดนาม เป็นต้น

ปัจจุบันหลวงพี่นิรามิสาเป็นธรรมาจารย์หญิงสัญชาติไทยเพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพลัม ที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทำให้ในแต่ละวันท่านต้องทำงานมากมายหลายหลากไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่กระนั้นหลวงพี่ยังคงทำงานด้วยรอยยิ้มที่พร้อมจะเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างอยู่เสมอ

…เพราะท่านมีความสุขในทุกปัจจุบันขณะนั่นเอง…

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านประวัติโดยสังเขปของท่าน

ภิกษุณีนิรามิสา

ภิกษุณีนิรามิสา มีชื่อเดิมว่า สมพร พันธจารุนิธิ เกิดและเติบโตในครอบครัวคนจีน ที่ทำกิจการโรงพิมพ์ จบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนมาแตร์เดอี จากนั้นเข้าเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สมัครทำงานเป็นพยาบาลและผดุงครรภ์ ค่ายอพยพชาวอินโดจีน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ก่อนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการศึกษาเด็กเล็ก ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคยทำงานในตำแหน่งผู้แทนผู้อำนวยการ (Co-representative) กับองค์การ American Friends Service Committe ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก ชนกลุ่มน้อย และคนชนบท ในท้องถิ่นทุรกันดาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเคยเป็น ที่ปรึกษาขององค์การ UNICEF ในโครงการการศึกษาเพื่อเด็กเล็กและครอบครัวใน หมู่บ้าน ที่ประเทศเดียวกันด้วย

ในวันเกิดปีที่ 36 ขณะเดินจงกรมที่วัดสกป่าหลวง เวียงจันทน์ ได้ตัดสินใจชัดเจนว่า จะมีชีวิตนักบวช

สองปีถัดมา บวชเป็นสามเณรีในประเพณีพุทธแบบมหายานกับหลวงปู่ติชนัทฮันห์ ณ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส มีชื่อทางธรรม เป็นภาษาเวียดนามว่า เจงลึงเงียม (Chan Linh Nghiem) หรือ Adornment with Spirituality

พ.ศ. 2543 บวชเป็นภิกษุณีมีชื่อทางธรรมว่า ภิกษุณีนิรามิสา หรือ ผู้ไม่ติดในเหยื่อล่อของวัตถุทางโลก ปัจจุบันประจำอยู่ที่ หมู่บ้านพลัม และเดินทางร่วมกับหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ และสังฆะหมู่บ้านพลัม เผยแผ่การฝึกปฏิบัติธรรมในยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นบางครั้งบางหน

พ.ศ. 2545 และ 2546 เดินทางกลับมาเยี่ยมเยียนประเทศบ้านเกิดเมืองนอน และให้การอบรมการฝึกปฏิบัติเจริญสติตามแบบ หมู่บ้านพลัม


บทความน่าสนใจ

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มอบให้แด่ผู้อ่านซีเคร็ตทุกท่าน

พระไพศาล วิสาโล ขอมอบพรปีใหม่ให้ชาวไทยทุกท่าน

พรปีใหม่ จาก 4 พระอาจารย์แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

ข้อคิดเตือนใจ ฝากถึงทุกท่าน ก่อนปลีกวิเวก – พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

พรที่ดีที่สุดคือพรที่ทำให้ตัวเราเองพรจาก – ระอาจารย์ ชาญชัย อธิปญโญ (ชมคลิป)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.