ครูบาบุญยัง
Read More +

มรณภาพแล้ว พระอริยสงฆ์ 6 แผ่นดิน พระแท้กลางป่าที่หาได้ยาก หลวงปู่ครูบาบุญยัง ปัญญาวโร

พระใบฎีกาธีระศักดิ์ ธัมมธีโร
Read More +

อาลัย พระใบฎีกาธีระศักดิ์ ธัมมธีโร พระอาจารย์หนุ่มช่วยเหลือสามเณรจนมรณภาพ

พ่อท่านจ่าง อนุภาโส
Read More +

สูญเสียพระสายกรรมฐาน พ่อท่านจ่าง อนุภาโส วัย 91 ปี 69 พรรษา

พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส)
Read More +

อาลัย พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) อดีตกรรมการเถรสมาคมฯ สิ้นแล้ว

หลวงพ่อบุญทัน
Read More +

กฎ 7 ข้อที่หลวงพ่อขอไว้สำหรับจัดงานศพของท่าน หลวงพ่อบุญทัน เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล

ครูบาอินคำ อินทวัณโณ
Read More +

สิ้นแล้วพระนักพัฒนาและหมอยาแห่งล้านนา ครูบาอินคำ อินทวัณโณ แห่งวัดไชยสถาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.