พาหุงมหากา
Read More +

” พาหุงมหากา ” พุทธคาถาเรียกความมั่นใจและสร้างกำลังใจ

ชยปริตร
Read More +

ชยปริตร (มหากาฯ) แปล : ขอให้สัจวาจานั้นคุ้มครองผู้สวดให้พบพานสุขสวัสดี

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.