สาธิตา สีพาชา
Read More +

เพราะความฝันได้นำพาฉันมาจนถึงจุดนี้ : พญ. สาธิตา สีพาชา

บิ๊กไบค์จิตอาสา
Read More +

ฉลามวายร้าย บิ๊กไบค์จิตอาสา รับ-ส่งผู้ศรัทธากราบสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

พระเทพวิทยาคม
Read More +

5 เกร็ดความรู้ที่ควรทราบ ก่อนถึงพิธีพระราชทานเพลิงสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ
Read More +

คณะแพทยศาสตร์ มข. ประกอบพิธีบรรจุสรีระก่อน เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ ไปยังศูนย์ประชุมฯ

พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
Read More +

สะท้อนคติไตรภูมิแบบอีสานผ่านเมรุลอยในงาน พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ”

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.