หัวไต้ซาน
Read More +

หัวไต้ซาน องครักษ์พิทักษ์แม่น้ำหวาย ช่วยชุมชนให้ฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง

รางวัลแมกไซไซ
Read More +

เฉินซู่จวี๋ แม่ค้าขายผักหัวใจยิ่งใหญ่ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.