การปล่อยวาง
Read More +

” การปล่อยวาง ” ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย โดย พระอาจารย์ชยสาโร

วิชาทางโลก
Read More +

ละวิชาทางโลก เพื่อให้ได้พบสุญญตา 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.