ตอบปฏิเสธ วิธีการปฏิเสธ เทคนิคการพูด
Read More +

เทคนิค ตอบปฏิเสธ อย่างไร ไม่ให้เสียทั้งตัวเราและคนรอบข้าง

คนอ่อนแอ
Read More +

4 คำว่า “ไม่” ที่จะทำให้คุณเลิกเป็น คนอ่อนแอ

Read More +

6 วิธีการปฏิเสธ ที่จะไม่ทำให้ผู้ถูกปฏิเสธเสียความรู้สึก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.