พระอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา
Read More +

เปิดประวัติ 4 พระอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท เลื่อนสมณศักดิ์

สมณศักดิ์
Read More +

โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์ 4 สมเด็จฯ และ พระเถระ 70 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.