พระอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา

เปิดประวัติ 4 พระอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท เลื่อนสมณศักดิ์

เปิดประวัติ 4 พระอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท เลื่อนสมณศักดิ์

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ 74 รูป เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมี พระอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโทรวมอยู่ด้วย 4 รูป

4 พระอาจารย์ฝรั่ง ที่ได้เลื่อนขั้นสมณศักดิ์มีรายนามดังนี้ (1) พระพระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) เป็น พระเทพญาณวิเทศ วิ. (2) พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโนภิกขุ) เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ. (3) พระวิเทศพุทธิคุณ (อมโรภิกขุ) เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ. และ (4) พระชยสาโรภิกขุ เป็น พระราชพัชรมานิต วิ.

แต่จะมีใครทราบบ้างว่ากว่าพระอาจารย์ฝรั่งทั้ง 4 รูปนั้น กว่าจะได้บวชและศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อชา สุภัทโทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และแต่ละรูปมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันในการมาศึกษาธรรม

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.tnews.co.th

 

พระพระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพญาณวิเทศ วิ. พระอาจารย์เป็นชาวอเมริกา ท่านเดินทางมาบวชเป็นพระสงฆ์อยู่ที่จังหวัดหนองคาย ทราบกิตติศัพท์ของหลวงพ่อชา สุภัทโทว่าเป็นพระอาจารย์วิปัสสนาที่มีชื่อเสียงจึงมาศึกษาธรรมกับหลวงพ่อชา ท่านจึงเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.nationtv.tv

 

พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโนภิกขุ) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ. พระอาจารย์เป็นชาวแคนาดา ท่านมีความสนใจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็เดินทางหาประสบการณ์ชีวิตไปในหลายประเทศ จนกระทั่งมีโอกาสมาที่เมืองไทย และได้นั่งสมาธิที่วัดเมิงมาง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเกิดความสนใจ จึงตัดสินใจอุปสมบทที่วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์แนะนำให้ท่านไปศึกษาธรรมกับหลวงพ่อชา สุภัทโท ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.nationtv.tv

 

พระวิเทศพุทธิคุณ (อมโรภิกขุ) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ. พระอาจารย์เป็นชาวอังกฤษ ท่านเปรียบเหมือนเมล็ดดอกบัวที่ไปเจริญงอกงามอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่เหน็บหนาว ท่านมีความสงสัยในสิ่งต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้คำตอบกลับมา ทำให้ท่านต้องเป็นหนุ่มฮิปปี้ที่แสวงหาความสุขจากสุราและกัญชาไปวัน ๆ แต่ก็เป็นเพียงความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

เมื่อเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทย แล้วได้พักที่บ้านของคุณหมอคนหนึ่ง ซึ่งเดินทางกลับมาจากวัดป่านานาชาติพอดี จึงแนะนำท่านว่าน่าลองไปที่วัดแห่งนี้สักครั้ง ตอนนั้นมีเงินติดตัวน้อยมาก แต่ก็โชคดีที่มีแท็กซี่ใจบุญขับพามาส่ง เมื่อมาถึงที่วัดก็สัมผัสได้ถึงความเรียบง่าย สมถะอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.