อัฐิของคนตาย

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : อัฐิของคนตาย ควรเก็บไว้หรือเอาไปลอยแม่น้ำ

ถาม : เราควรเก็บ อัฐิของคนตาย ไว้หรือเอาไปลอยแม่น้ำ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ว่า

ตอบ : อัฐิคือเถ้าถ่านกระดูกของผู้ล่วงลับที่ทำพิธีฌาปนกิจแล้ว ซึ่งสามารถทำได้ทั้งเก็บบางส่วนไว้เพื่อประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและนำไปลอยที่แม่น้ำ ซึ่งถือเป็นคตินิยมที่สืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ ที่เชื่อว่าหากนำกระดูกไปลอยในแม่น้ำคงคา  ผู้ล่วงลับก็จะไปดีได้ขึ้นสวรรค์

 

Image by Quang Le from Pixabay


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ต้องดูแลแม่จนไม่ได้ไป ปฏิบัติธรรม เสียใจมาก ทำอย่างไรดี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : รู้สึก เบื่อโลกทำไงดี เบื่อทุกอย่างในที่ชีวิต ควรนำธรรมะข้อไหนมาใช้ เพื่อช่วยให้อาการเบื่อโลกหายไปคะ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.