หลวงปู่แบน ธนากโร

สิ้น ‘หลวงปู่แบน ธนากโร’ เสาหลักพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หรือ หลวงปู่แบน ธนากโร เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ได้ละสังขารอย่างสงบ ณ กุฏิวัดดอยธรรมเจดีย์ สิริอายุ 91 ปี 72 พรรษา โดยมีกำหนดการถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่แบน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคมนี้ ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

หลวงปู่แบน ธนากโร
ภาพ : เฟซบุ๊ก Minthada Tharatham

หลวงปู่แบน ธนากโร เป็นพระเถระสายพระป่าในประเทศไทย ผู้เป็นสหธรรมิกใกล้ชิดกับพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) และได้รับความวางใจจากหลวงตามหาบัว ให้เป็นเสาหลักของคณะพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

หลวงปู่แบน นามเดิมว่า สุวรรณ กองจินดา เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2471 ณ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อนายเล็ก มารดาชื่อ นางหลิม กองจินดา มีอาชีพทำสวนทำไร่ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดจันทบุรี

หลวงปู่แบนได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ วัดเกาะตะเคียน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระอมรโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์พิหารการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

หลวงปู่แบน ศรัทธาในวัตรปฏิบัติของ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ภายหลังได้ติดตามหลวงปู่กงมามาที่วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร จนกระทั่งหลวงปู่กงมามรณภาพ หลังจากถวายเพลิงศพหลวงปู่กงมาแล้ว หลวงปู่แบน จึงทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์มาจนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่แบน ธนากโร

หลวงปู่แบนเป็นหนึ่งในเสาหลักพระกรรมฐานในเขตภาคอีสาน ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีความเด็ดเดี่ยว รักษาข้อวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเป็นที่เคารพของพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งท่านยังอบรมพระภิกษุสามเณร ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม ให้มีศีลธรรมประจำใจอยู่เสมอ

เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อม พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯแปรพระราชฐานมาพักอยู่ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อออกเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคอีสาน ทั้งสองพระองค์ และพระบรมวงศ์ จะเสด็จขึ้นไปกราบนมัสการหลวงปู่แบน ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ และเยี่ยมเยียนประชาชนในแถบนั้นทุกครั้ง

หลวงปู่แบนได้เมตตาสงเคราะห์คนหมู่มากทั้งพระและฆราวาส ท่านสร้างตึกร่มฟ้าให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสร้างตึกร่มฉัตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาคารทั้งสองหลังนี้เป็นอาคารห้องพิเศษ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ทันสมัยครบครัน

หลวงปู่แบน ธนากโร

ในปี 2548 หลวงปู่แบนได้สร้าง “โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร” ที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

หลวงปู่แบนยังได้สร้างวัดเพื่อเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญรอยตามพระบูรพาจารย์หลายแห่ง อาทิ วัดป่าภูผาผึ้ง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, วัดป่าค้อน้อย บ้านค้อน้อย ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดมุกดาหาร, วัดป่าวังเพิ่ม-พระภาวนา ตำบลพญาเย็น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กำหนดการ ประชุมเพลิงถวายองค์หลวงปู่แบน ธนากโร จะมีขึ้น ณ เมรุชั่วคราว บริเวณประตู 2 วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. เวลาประมาณ 16.00 น.

พุทธศาสนิกชนสุดอาลัย หลวงปู่แบน ธนากโร พระอริยสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐาน ละสังขาร

พุทธศาสนิกชนสุดอาลัย หลวงปู่แบน ธนากโร พระอริยสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐาน ละสังขาร สิ้นแล้ว หลวงปู่แบน ธนากโร หรือพระภาวนาวิสุทธิญาณเถร พระอริยสงฆ์วิปัสสนากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ผู้เป็นสหธรรมิกผู้ใกล้ชิดกับพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) และได้รับการวางใจจากหลวงตามหาบัว ให้เป็นเสาหลักของคณะพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สิริอายุ 91 ปี 69 พรรษา เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หรือหลวงปู่แบน ธนากโร เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ สังกัด ธรรมยุตินิกาย ได้ละสังขารลงอย่างสงบ สิริอายุ 91 ปี 69 พรรษา โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ จำนวนมาก ร่วมกราบสักการะ สรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร สำหรับกำหนดการ วันที่ 16-18 มกราคม เวลา 18.45 น. เป็นต้นไป สวดมนต์ทำวัตรเย็น ภาวนาถวายหลวงปู่ และร่วมถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เวลา 16.00 น. หลวงปู่แบน ธนากโร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ชีวประวัติหลวงปู่แบน ธนากโร นามเดิมว่า สุวรรณ กองจินดา เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 ณ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อนายเล็ก มารดาชื่อ นางหลิม กองจินดา มีอาชีพทำสวนทำไร่ ซึ่งเป็นอาชีหลักของชาวจังหวัดจันทบุรี หลวงปู่แบนได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ วัดเกาะตะเคียน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระอมรโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์พิหารการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เนื่องจากศรัทธาในวัตรปฏิบัติของหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ภายหลังได้ติดตามหลวงปู่กงมามาที่วัดดอยธรรมเจดีย์ จนหลวงปู่กงมามรณภาพ หลวงปู่แบน ธนากโร รักษาข้อวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต โดยเคร่งครัด ท่านได้สร้างสาธารณะกุศลอีกมากมาย เช่น สร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ปลูกสวนป่าหลายแห่ง สร้างตึกหัวใจ 8 ชั้น ที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เป็นต้นลิ้งข่าว http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200116185758592

Posted by ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สกลนคร on Thursday, January 16, 2020

 

ที่มา : แนวหน้า, ไทยรัฐ, เฟซบุ๊ก วัดดอยธรรมเจดีย์, เฟซบุ๊ก Minthada Tharatham, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงงานผลิตพระอรหันต์

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร “เราเกิดมาเพื่อสร้างความดี”

“ปรมาจารย์สายพระกรรมฐาน” หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่จูม พันธุโล “ผู้สร้างความเข้มแข็งให้พระกรรมฐาน”

“ธรรมชอบ โลกชัง” เรื่องเล่าของ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.