เปรียบเทียบ

Dhamma Daily : ชอบ เปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นจนรู้สึกเป็นทุกข์ ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : ชอบ เปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นจนรู้สึกเป็นทุกข์ ทำอย่างไรดี

ถาม : ดิฉันอดไม่ได้ที่จะ เปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตา ไปจนถึงเรื่องชีวิตการงาน ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรให้เลิกคิดเปรียบเทียบดีคะ

พระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : การเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไปเสียทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องเลิกนิสัยนี้ เพียงแต่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับบทสรุปในการเปรียบเทียบของเรานั้นให้เป็นไปในทางกุศล การเปรียบเทียบก็จะเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาตัวเราได้ทั้งทางโลกและทางธรรม

ก่อนอื่นควรเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน ด้วยเงื่อนไขทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว รวมถึงบุญกรรมที่ทำมาในอดีต ซึ่งทำให้เราไม่เหมือนใคร และไม่มีใครมาเหมือนเราในทุกด้านของชีวิต ดังนั้นเมื่อเห็นความแตกต่างของคนรอบกาย ไม่ว่าเขาจะดีหรือร้ายกว่าเรา ให้ยิ้มอย่างเข้าใจ รู้ว่าเบื้องหลังนั้นมีเหตุปัจจัยมากมายที่ทำให้เขาเป็นดังที่เราเห็นอยู่

หากเห็นจุดที่เขาดีกว่าเราควรฝึกจิตให้มีมุทิตาธรรม ชื่นชมในสิ่งที่เขามีเขาเป็น แล้วย้อนกลับมาดูว่าเราจะทำเหตุปัจจัยส่วนไหนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่เขาเป็นอยู่ได้บ้าง แล้วก็ลงมือทำไปตามกำลังความสามารถของเรา ส่วนผลลัพธ์จะออกมาเหมือนเขาหรือไม่ไม่ต้องสนใจ แค่เราได้พยายามทำในส่วนที่เราควรทำก็น่าชื่นชมแล้ว เพราะยังมีเหตุปัจจัยอีกมากเหลือเกินที่เราต้องยอมรับว่าไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้

แต่หากดูแล้วคนนั้นด้อยกว่าเรา ก็ระวังใจอย่าไปเหยียดหยามแต่ควรให้ความเมตตากรุณาต่อเขาในส่วนที่เราจะทำได้ แล้วย้อนกลับมาขอบคุณผู้คนและบริบทรอบตัวเรา รวมถึงคุณความดีที่เคยทำไว้ในอดีตที่ทำให้เราได้ครอบครองสิ่งดีๆ ที่คนอื่นไขว่คว้ากันอย่างยากลำบาก แล้วควรมองหาโอกาสที่จะใช้คุณสมบัติที่ดีงามนี้มาเป็นต้นทุนสร้างประโยชน์และความสุขให้ผู้คน เป็นการตอบแทนผู้ที่ทำให้เราได้รับสิ่งดีๆ นี้มา หากทำได้เช่นนี้การเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นก็จะเป็นประโยชน์นำความสุขให้เกิดกับชีวิตเราเองและเผื่อแผ่ไปยังสังคมด้วย

 

Photo by Olaia Irigoien on Unsplash

Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily : คุณยาย เสพสื่อ จนหวาดระแวง ควรทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : แม่ป่วยหนัก ต้องลักขโมยเงินคนอื่นมารักษาแม่ ถือเป็นคนชั่วไหมคะ

Dhamma Daily : ทำสัญญาซื้อที่ดิน แต่กลับถูกโกงจนเสียเงินไปหลายล้าน ทุกข์ใจ มากทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : อยากทำบุญ แต่ไม่มีเงิน ต้องทำอย่างไรชีวิตจึงจะดีขึ้นคะ

Dhamma Daily : มีปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ เครียดจนคิด ฆ่าตัวตาย ทำอย่างไรดี

ปลุกพลังหรือบั่นทอนกำลังใจ ด้วยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

ความจริงของ “ความเจ็บ” โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

สติปัฏฐาน 4 “กำหนดรู้ด้วยการบริกรรมพองหนอ ยุบหนอ ณ วัดมหาธาตุฯ

 

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.