ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย เสียชีวิตอย่างสงบ

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย เสียชีวิตอย่างสงบ

สร้างความใจหายให้กับวงการเกษตรไม่น้อย เมื่อทราบข่าวว่าศาสตราจารย์ ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย นักวิชาการการเกษตรผู้บุกเบิกศึกษาค้นคว้าเรื่องกล้วยไม้ที่ผลักดันให้กล้วยไม้ไทยไปสู่ระดับสากล ได้เสียชีวิตแล้วในวันที่ 17 ก.พ. 61 ในวัย 95 ปี นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก เริ่มต้นทำงานวิจัยพันธุ์ข้าว พันธุ์ผัก และยาสูบ ที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสนใจด้านกล้วยไม้มากเป็นพิเศษ จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยทุนส่วนตัว ทำให้กิจวัตรในชีวิตแต่ละวันของท่านได้อุทิศให้กับงานวิจัย ศึกษาค้นคว้าและพัฒนากล้วยไม้ตลอดมา จนได้รับการยอมรับจากวงการกล้วยไม้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งของโลก หลังจากทำงานวิจัยได้ 2 ปี ศาสตราจารย์ ระพี จึงกลับเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เหตุจูงใจที่ทำให้ศาสตราจารย์ ระพี ศึกษาและพัฒนากล้วยไม้ก็คือ ความชื่นชมในความงามของดอกไม้ชนิดนี้ โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมือง อีกส่วนหนึ่งคือ ท่านอยากจะทำลายกำแพงที่ปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านคนธรรมดาเข้าถึงกล้วยไม้ เนื่องจากเดิมทีการเลี้ยงกล้วยไม้จะจำกัดอยู่ในเฉพาะผู้มีอันจะกินเท่านั้น ศาสตราจารย์ ระพีจึงอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความงามของกล้วยไม้อย่างเท่าเทียมกัน

จากการทุ่มเททำงานค้นคว้าและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ ทำให้กล้วยไม้ไทยมีชื่อเสียงจนกลายเป็นสินค้าส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์ ระพี จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีพ.ศ. 2513 อีกด้วย

ในการทำงานรับราชการศาสตราจารย์ ระพี สาคริก เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ รวมทั้งตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญอีกมากมาย แม้จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม นอกจากนี้ศาสตราจารย์ ระพี ยังได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลในวงการกล้วยไม้ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย”

เรียบเรียง Salinpat

ที่มาข้อมูล http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p129.html

รูปภาพ lertchaimaster, thaiday, bangkokbiznews, http://swis.act.ac.th


บทความน่าสนใจ

10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (อาชชวะ)

เสถียร เสถียรสุต ผู้ริเริ่มก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน เสียชีวิตอย่างสงบ

เพื่อนมนุษย์ ความทุกข์ และความตาย บทความเตือนสติมนุษย์

7 ขั้นตอน เจริญภาวนา ด้วยการซ้อมตาย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.