บวชเป็นชี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: อยากบวชเป็นชี แต่กลัวจะเป็นภาระของพระสงฆ์

อยาก บวชเป็นชี แต่กลัวจะเป็นภาระของพระสงฆ์

ถาม : อยาก บวชเป็นชี แต่ก็คิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจทำงานหรือเปล่า ไปบวชแล้วจะเป็นภาระของพระสงฆ์ไหม

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ไขปัญหาข้อนี้ว่า

ถ้าท่านมีความปรารถนาจะบวช ก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นภาระให้สงฆ์ เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นสมบัติสาธารณะ ท่านมีหน้าที่ชี้ทางสว่างหรือหนทางหลุดพ้นให้แก่มนุษย์ ส่วนปัญหาที่ท่านติดอยู่ว่า ตัวเราเป็นคนขี้เกียจ ประเด็นนี้ไม่น่ากังวล เพราะว่าการบวชคือหนทางขัดเกลากิเลสหรือพฤติกรรมหยาบของมนุษย์ หลังการบวช จิตสำนึกจะเตือนท่านเองว่า เราน้อมกาย น้อมใจเข้ามาบวชเพื่อจุดประสงค์อะไร ถ้าจิตสำนึกตอบท่านว่า บวชเพื่อขัดเกลาอุปนิสัยอันหยาบที่มีอยู่ประจำตัว ท่านก็จงอย่าลังเล เพราะนั่นจะช่วยให้ท่านละนิสัยเดิม เปลี่ยนตัวเองใหม่ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก แต่ให้ท่านหาวัดที่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ฝึกฝน และปฏิบัติเป็นการเฉพาะ หาไม่แล้วท่านจะเป็นภาระอันหนักอึ้งแก่สงฆ์แน่นอน

 

แหล่งที่มา : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

Image by shell_ghostcage from Pixabay


บทความน่าสนใจ

เส้นทางสู่ “ความว่าง” ของอ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์

อานิสงส์ของการบวช สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.