พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช :  การที่มีคนป่วนข่าวทำให้เสียชื่อเสียง  และอาจได้รับผลสะท้อนถึงฐานะของครอบครัว ตลอดจนญาติพี่น้องวงศ์ตระกูล  สมควรที่สมณเพศและคฤหัสถ์จะปฏิบัติตนเช่นไร เมื่อมีการเช่นนี้เกิดขึ้น

 

 

พระพรหมมุนี :  ทางสมณเพช  จงกระทำความดีต่อไป ความจริงย่อมหนีความจริงไปไม่พ้น  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประธานโอกาสให้แก้ตัว เช่น  พระภิกษุที่ถูกใส่ความก็มีโอกาสแก้ตัวได้

ทางด้านคฤหัสถ์  ถ้าจะฟ้องร้องความเป็นธรรมจากศาลก็ไม่ผิด  แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติชอบต่อไปโดยไม่สะทกสะท้านต่อการใส่ความนานเข้าก็คงมีคนเห็นความดีความชอบเรา จะถือเป็นกรรมก็ได้ เป็นเรื่องของสังขารส่วนเหตุ คือ คนอื่นปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราว

 

ประวัติพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)

พระพรหมมุนี ได้บำเพ็ญกรณียกิจที่สำคัญ ๆ หลายประการ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระผู้น้อย เช่นเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑลราชบุรี ในด้านการสอบธรรมสนามหลวงมณฑล ครั้งเป็นพระครูธรรมธร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยปรับปรุงกิจการของมูลนิธิมหามหากุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้จัดการมหามหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นบุคคลสำคัญในการจัดตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย และได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นองค์แรก และดำรงตำแหน่งนี้มาจนตลอดอายุขัย ได้เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การเผยแผ่ ในยุคที่คณะสงฆ์ปกครองโดยมีคณะสังฆมนตรีบริหารองค์การต่างๆ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงผนวชและประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ก็ได้เป็นพระอาจารย์ถวายการสอนธรรมตลอดจนถึงทรงลาผนวช ได้รจนาหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มาก  โดยเฉพาะเกี่ยวกับธรรมนั้น เป็นที่เชื่อถืออ้างอิงของผู้ศึกษาธรรมทั่วไป

 

ภาพจาก welovemyking

https://th.wikipedia.org

www.watbowon.com

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

สุดทึ่งผลงานเยาวชนไทย “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมเรื่อง มรรค ระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

สามเณรกรบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันนี้ ณ วัดป่ามณีกาญจน์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.