นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

มีขึ้นก็ต้องมีลง – ข้อคิดจาก พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

มีขึ้นก็ต้องมีลง – ข้อคิดจาก พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ขึ้นเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวก็ลง

บางทีขึ้นนาน บางทีก็นาน ๆ ขึ้น

พอนาน ๆ ขึ้น ก็ลงนาน

มันเป็นอย่างนี้แหละ

มันอยู่ในระบบโลก ระบบโลกิยะ

แม้แต่น้ำยังขึ้นยังลง พระจันทร์ยังมีข้างขึ้นข้างแรม

ลีลาชีิวิต อารมณ์มนุษย์ย่อมต้องมีขึ้น ๆ ลง ๆ

ตามวิถีธรรมชาติ

สิ่งนี้มันเป็นสัจจะ

มันไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะเป็นแบบไหน

มันเป็นของมันอย่างนี้แหละ

มันเป็นของมันอย่างนี้ แล้วเธอล่ะ

เป็นยังไงกับมัน

มันเป็นอย่างนี้ของมันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเธออีก

แต่ถ้าเธอยอมรับมันได้ เข้าใจมันได้

เธอก็จะไม่เป็นอะไรกับมัน

เพราะปกติมันไม่เคยเป็นอะไรกับเธออยู่แล้ว

ขั้นตอนการปฏิบัติในเชิงลึก ท่านจึงให้ดูมันและดูเธอด้วย

มันเป็นยังไง และเธอล่ะ เป็นอย่างไร

สุดท้ายเมื่อได้สดับ ได้ยอมรับ ได้เข้าใจมันแล้ว

เธอจะรู้ว่า มันก็เป็นเช่นนั้นเอง

เมื่อรู้เช่นนั้น จิตก็เลยวาง

วางจากการที่จะเข้าไปพยายามทำอะไรกับมัน

ความดิ้นรนทางใจจะค่อย ๆ หมดไป หายไป

นี่ละ คือภาวะที่อิสระอย่างยิ่ง

“อิสระจากมัน”

 

#พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

#ธรรมก่อนเดินทางประกาศธรรม@USA

#สนามบินสุวรรณภูมิ 18 มิถุนายน 2558

ที่มา: นิตยสาร Secret

ภาพ: Photo by Matthew Kane on Unsplash

บทความน่าสนใจ

ครองรัก ครองธรรม : 3 วิชารักในพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แก่นธรรม ก็คือแก่นธรรมนะ  บทความจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ดูเพื่อให้เห็น  บทความจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ประกอบพิธีกรรม อย่างไรไม่ให้ “กำพิธี” ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หากใครร้ายมา เราไม่ร้ายกลับ ข้อคิดเตือนใจจาก พระอาจารย์นวลจันทร์

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.