ฝึกเจริญสติ

เจ้าชายแฮร์รี่ทรงสนับสนุนให้ ฝึกเจริญสติ ในกองทัพ

เจ้าชายแฮร์รี่ทรงสนับสนุนให้ ฝึกเจริญสติ ในกองทัพ

การ ฝึกเจริญสติ จะช่วยให้ทำงานได้ผลดี ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ผิดพลาด หากมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา จะช่วยไม่ให้เราหลงกับอารมณ์หรือความคิด เพราะสติทำให้เรารู้เท่าทัน รู้จักป้องกันและแก้ทุกข์ที่จะเกิดขึ้น สติจึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมาก ซึ่งแม้แต่เจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษก็ทรงมองเห็น และทรงสนับสนุนให้มีการฝึกเจริญสติในกองทัพ

ด้วยเหตุนี้ทำให้ต้นปีที่ผ่านมา จึงมีคณะนายทหารและข้าราชการในกระทรวงกลาโหมอังกฤษกว่า 150 คน ไปเข้าคลาสฝึกเจริญสติในกรุงลอนดอน 1 วัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และเป็นไปตามแนวคิดของเจ้าชายแฮรี่และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงกลาโหมอังกฤษ ที่ต้องการรณรงค์ชักชวนให้สมาชิกในกองทัพพัฒนาความมีสติโดยใช้การฝึกสมาธิตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

ฝึกเจริญสติ

หลายคนอาจจะคิดว่า คงมีทหารในกองทัพอังกฤษที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ไม่มากนัก แต่ความจริงแล้วปัจจุบันมีนายทหารประมาณ 4,000 นายประกาศตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำ เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มั่นคง ช่วยลดความเครียดในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมเล็งเห็นความสำคัญ จนถึงกับมีการประชุมถกกันถึงเรื่องที่ว่า การเจริญสติสามารถช่วยกองทัพได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม คงต้องยกความดีให้เจ้าชายแฮร์รี่ที่ทรงเป็นตัวตั้งตัวตีมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยทรงผลักดันให้มีเรื่องของสุขภาพจิต ใส่ไว้ในการฝึกฝนนายทหารแห่งกองทัพอังกฤษ ทรงเห็นว่า นายทหารเป็น “ทรัพย์สินอันสูงค่า” ของกองทัพ สมควรได้รับการตอบแทนในเรื่องของจิตใจด้วย เพื่อให้สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้ดีเยี่ยม ทั้งในสำนักงานและในสนามรบ

ฝึกเจริญสติ

เจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเคยทรงรับใช้ชาติอยู่ในกองทัพอากาศนาน 10 ปี ทรงกล่าวในงานเปิดตัวโครงการสุขภาพจิตนี้ว่า ในช่วงที่พระองค์รับราชการอยู่นั้น การฝึกฝนต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายนายทหารแข็งแกร่งบึกบึน ดังนั้นก็ควรจะมีการฝึกฝนทางด้านจิตใจ เพื่อให้บรรดานายทหารทั้งหลายมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงเช่นกัน

เจ้าชายทรงบอกอีกว่า ทางกองทัพต้องรับมือกับปัญหาความเครียด ความวิตกกังวล และความหดหู่ ที่เกิดขึ้นหลังจากเผชิญเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องมีมาตรการจัดการกับสุขภาพจิตในแง่บวก เพื่อป้องกันก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ให้นายทหารมีความพร้อมในการทำงานยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาจิตใจให้มั่นคง ไม่ให้ความอ่อนแอเข้ามาครอบงำ

ฝึกเจริญสติ

ก่อนหน้านี้ นักวิจัยอังกฤษได้เคยทำการศึกษาและค้นพบว่า การเจริญสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา สามารถนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ จึงเริ่มมีการรณรงค์ให้เห็นว่า เรื่องของสุขภาพจิตที่ดี ก็เป็นเรื่องสำคัญพอ ๆ กับการมีสุขภาพกายที่ดี

 

ภาพ: Forces.net

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

อานิสงส์ของการเจริญสติ โดย ท่านว.วชิรเมธี

“อย่าละเลยการอบรมเจริญสติ รู้เท่าทันกาย วาจา และใจ” สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา 2561

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.