วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ปฏิบัติธรรมท่ามกลางความสงบและเรียบง่าย

ปฏิบัติธรรมท่ามกลางความสงบและเรียบง่าย ที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์  พระอารามหลวง แห่งอำเภอลับแล เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง

วัดนี้ เดิมชื่อ “วัดมหาธาตุ” ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าพระองค์เสด็จนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เมื่อปี พ.ศ. 2283 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงทรงสันนิษฐานว่าพระแท่นศิลาอาสน์น่าจะมีมาก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 วัดนี้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  สังกัดธรรมยุติกนิกาย

มีเรื่องเล่ากันต่อ ๆ มาว่า  เดิมพระแท่นศิลาอาสน์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ภูเขาชอก  ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า 4 พระองค์เคยมารักษาศีลบำเพ็ญพระบารมี กล่าวคือ พระกกุสันธะเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาไก่พระโกนาคมน์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญานาคราชพระพุทธกัสสปะเสวยพระชาติเป็นพญาเต่า  และพระสมณโคดมเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญาโคศุภราชอีกทั้งตำนานยังกล่าวว่าเหลือเพียงพระศรีอาริยเมตไตรยที่จะเสวยพระชาติเป็นพญาราชสีห์  และจะมารักษาศีลบำเพ็ญพระบารมีที่พระแท่นแห่งนี้เป็นองค์ที่ห้าด้วย

แนวทางปฏิบัติ

ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4  เน้นให้รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถ  ไม่ว่าจะยืน  เดิน  นั่งและนอน

ระเบียบปฏิบัติ

  •  ปฏิบัติธรรมฟรี
  •  สวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ควรเตรียมเสื้อผ้ามาให้ครบกับจำนวนวันปฏิบัติ
  •  เตรียมเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานโดยปราศจากเครื่องหอม (ถือศีล 8)
  •  นำผ้าห่มส่วนตัวไปด้วย เพราะที่วัดอาจมีไม่เพียงพอ
  •  งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
  •  เนื่องจากทางวัดไม่ได้จัดตารางปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะดังนั้นก่อนจะเข้าไปปฏิบัติธรรม  ผู้สนใจต้องติดต่อสอบถามทางวัดก่อนทุกครั้ง

กิจวัตรปฏิบัติ

หลังจากเดินทางถึงวัดนี้  ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียนที่สำนักงาน  แล้วเปลี่ยนเป็นชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม  จากนั้นสมาทานกรรมฐาน  พร้อมปิดวาจาตลอดระยะเวลา 3 หรือ 5 วันของการปฏิบัติธรรม

เนื่องจากที่นี่ไม่มีธรรมบริกรคอยอำนวยความสะดวกผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรปฏิบัติตามคำสอนของพระวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัด  วัตรปฏิบัติของที่นี่เน้นความเรียบง่าย

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนช่วงเช้าประมาณตีห้า  หลังจากผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกิจธุระเรียบร้อยแล้ว  ร่วมกันทำบุญตักบาตร  สวดมนต์  จากนั้นผู้ปฏิบัติจะเดินจงกรม  นั่งสมาธิโดยมีพระวิปัสสนาจารย์คอยให้คำแนะนำ  ปิดท้ายด้วยการรับฟังธรรมบรรยาย  เช่นนี้ทุกวันจนจบคอร์สปฏิบัติธรรม

ความเรียบง่าย  สบายกาย  สบายใจจากการปฏิบัติธรรม  คือความสุขและความสงบที่ยั่งยืน 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์  พระอารามหลวง เลขที่ 84  หมู่ 6  ตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5545-3569 และ 0-5545-3568

เรื่อง: ชลธิชา แสงใสแก้ว   ภาพ: วรวุฒิ  วิชาธร

บทความน่าสนใจ

วัดป่าเชิงเลน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 สถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบกลางกรุง

ปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัปปายะทั้ง 7 ณ วัดป่าธรรมสุข

ธรรมชาติ สอนธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดทุ่งไผ่

อาศรมมาตา ที่พักเพื่อพัฒนาจิตใจสำหรับผู้หญิง

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.