ส่งเงินให้แม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ส่งเงินให้แม่ แต่แม่นำไปให้คนอื่นและทำบุญจนหมด ควรทำอย่างไร

ส่งเงินให้แม่ ทุกเดือน แม่นำไปให้คนอื่นและทำบุญจนหมด ควรทำอย่างไร

การที่เรามีงานทำและ ส่งเงินให้แม่ ทุก ๆ เดือน เป็นเรื่องที่ดี แต่หากในบางครั้งแม่กลับนำเงินนั้นไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบใจจนหมด จะไม่ให้ก็กลัวว่าเป็นลูกอกตัญญู

ถาม

ปัจจุบันดิฉันมีปัญหากับแม่ เพราะเราเป็นคนหาเงินส่งไปให้ท่านทุกเดือน แต่ท่านกลับเอาไปให้ลูกคนอื่นหมด พอเงินหมด ท่านก็มาขอจากดิฉันอีก นอกจากนั้น ท่านยังเอาเงินไปทำบุญจนหมด ทำให้ดิฉันพลอยเลิกสวดมนต์ไหว้พระไปด้วย ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ ไม่อยากได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกอกตัญญู

พระครูธรรมธร ดร. สาคร สุวฑฺฒโน ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ

การเลี้ยงดูบุพการีถือเป็นเรื่องดีที่ลูกทุกคนพึงกระทำ และการที่โยมดูแลคุณแม่ของโยมก็ถือว่าทำถูกแล้ว อย่าทะเลาะกับท่านเพียงเพราะเรื่องเงินทองเลย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยภายนอก หากโยมให้ท่านด้วยความเต็มใจก็อย่าถือโทษโกรธเคืองและจ้องจับผิดว่าท่านจะเอาเงินนั้นไปให้ลูกคนอื่น เพราะแม่ทุกคนย่อมรักลูกของตนทั้งนั้น

การที่ท่านนำเงินไปทำบุญคือการเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายใน โยมอย่าเลิกสวดมนต์เพียงเพราะน้อยใจที่แม่เอาเงินไปทำบุญเลย การที่โยมน้อยใจเช่นนี้ถือว่าโยมคิดผิด ขอให้โยมเชื่อในบุญที่ทำ จงทำดีด้วยการบำรุงบิดามารดาต่อไปในยามที่ท่านยังมีลมหายใจ จะได้ไม่เสียใจในยามที่ท่านจากไป

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่  Secret Magazine (Thailand)

Image by HeatherPaque from Pixabay


บทความน่าสนใจ

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.