วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช สัปปายะสถานใกล้กรุง

วัดป่าเจริญราช สัปปายะสถานใกล้กรุง

เมื่อเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรม วัดป่าเจริญราช มีเพียงศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็กๆ บรรยากาศที่ร่มรื่นและแนวทางปฏิบัติที่เคร่งครัดทำให้มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติธรรมไม่ขาดสาย

วัดป่าเจริญราช เดิมเป็นเพียงสำนักปฏิบัติธรรมชื่อ “ธรรมสถานวิมลธรรม” หมายถึงแหล่งธรรมะอันบริสุทธิ์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 โดยพระครูปทุมภาวนาจารย์ ตั้งใจสร้างเป็นสำนักสงฆ์เล็ก ๆ เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุที่เจ็บป่วยให้เข้ามาพักรักษาตัวโดยไม่จำกัดนิกายและอบรมธรรมแก่ฆราวาส ต่อมาปี พ.ศ. 2551 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งวัดป่าเจริญราชให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา และแต่งตั้งพระครูปทุมภาวนาจารย์เป็นเจ้าอาวาส ท่านมุ่งหวังให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่อบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน 4

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-045

อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล ประธานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อฝ่ายฆราวาสวัดป่าเจริญราช กล่าวว่า “ทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่ามาทำอะไร ฉะนั้นท่านต้องมีความเพียร ความอดทนในการฝึกปฏิบัติให้มากที่สุด เพื่อจะได้มีสติปัญญาและเกิดบุญกุศลกับตัวเอง”

ทั้งนี้สิ่งที่ทางวัดคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับกลับไปคือ “อยากให้เขาได้วิธีการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่ถูกต้อง และได้นำสติปัญญาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม หากชาวพุทธทั้งหลายหันมาสนใจ
ปฏิบัติธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สังคมก็จะเกิดสันติและร่มเย็นโดยอัตโนมัติ”

การปฏิบัติธรรมนับเป็นบุญสูงสุด ไม่ว่าเราจะทำทานมากสักเท่าไร ก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติธรรมเพียงอึดใจเดียว

แนวทางปฏิบัติ
สติปัฏฐาน 4 กำหนดอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน และบริกรรมพองหนอ ยุบหนอ

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องอาบน้ำ ยาประจำตัว เป็นต้น
3. ชุดปฏิบัติธรรม ควรนำมาให้ครบตามจำนวนวันที่ต้องการปฏิบัติชาย แขนสั้น – กางเกงขายาวสีขาวหญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุง สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับในและรวบผมให้เรียบร้อย

หลักสูตร
1. โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อจัดวันที่ 1 - 8 ของทุกเดือนโดยผู้ร่วมปฏิบัติต้องอยู่ให้ครบตามจำนวนวันที่กำหนด และปิดวาจาตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป จะมีพระอาจารย์แสดงธรรมทุกวัน

2. โครงการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน จำนวนวันขึ้นอยู่กับความสมัครใจ แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น. - 10.00 น. 13.00 น - 16.00 น. และ 18.30 น. รับ - ลาศีลเวลา 6.00 น. และ 18.30 น.

3. โครงการอบรมสำหรับกลุ่มภายนอกรับครั้งละไม่เกิน 200 คน โดยต้องติดต่อนัดหมายวันเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

4. โครงการอบรมค่ายพุทธบุตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติและระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.watpacharoenrat.org
ที่อยู่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ข้อมูลเพิ่มเติม www.watpacharoenrat.org
โทร. 0-2995-2112 หรือ 08-5666-4898

เรื่อง Pitchaya ภาพ สรยุทธ พุ่มภักดี


บทความที่น่าสนใจ

วัดสังฆทาน สัปปายะสถานบำบัดใจด้วยธรรม (ชาติ)

เยือนโบสถ์พุทธกลิ่นอายฝรั่ง ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.