โจรเผาวัด

วิบากกรรมของโจรเผาวัด

วิบากกรรมของ โจรเผาวัด

พระมหาโมคคัลลานะยิ้มขึ้น พระลักขณะสงสัยว่า พระมหาโมคคัลลานะยิ้มเพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่า เพราะพระโมคคัลลานะเห็น อชครเปรต ผีเปรต โจรเผาวัด

เพื่อคลายความสงสัยในรอยยิ้มแห่งพระอรหันต์ พระมหาโมคคัลลานะผู้มีทิพยจักษุ เห็น เปรตที่มีไฟลุกท่วมตัว เป็นเพราะวิบากกรรมจากครั้งก่อนที่สร้างไว้ในสมัยของอดีตพระพุทธเจ้ามีพระนามว่า “พระกัสสปพุทธเจ้า”

กาลครั้งสมัยอดีตพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า “พระกัสสปพุทธเจ้า” มี เศรษฐีใจบุญ อยู่คนหนึ่งนามว่า “สุมงคล”  ท่านมีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก สร้างวัดให้พระพุทธองค์และพระสาวกพำนักอย่างใหญ่โต

วันหนึ่งขณะที่โจรคนหนึ่งกำลังหลับใต้พุ่มไม้ด้วยความเหน็ดเหนื่อย หลังจากเดินทางมาหลายวัน เศรษฐีผ่านมาเห็นเท้าของโจรเปื้อนโคลนตมจึงทักไป

“เท้าเปื้อนดินโคลนขนาดนี้ สงสัยจะไปเที่ยวมาซิท่า”

โจรได้ยินดังนั้นก็เกิดความไม่พอใจ เก็บเอามาคิดมาแค้น จนคิดจะทำทุกอย่างที่เป็นของเศรษฐีให้พินาศไป โจรทราบว่า เศรษฐีได้สร้างวัดอย่างใหญ่โตถวายพระกัสสปพุทธเจ้า

โจรคิดว่าวัดแห่งนี้คือของรักของตรึงใจเศรษฐี จึงลอบเผาวัด แต่โชคที่พระภิกษุยังไม่กลับมาจากการบิณฑบาต ส่วนพระพุทธเจ้าทรงไปพำนักยังวัดอื่น จึงไม่มีใครได้รับอันตรายจากอัคคีภัยครั้งนี้

เศรษฐีมาถึงวัดที่ไฟกำลังลุกโชติช่วง โจรซึ่งค่อยสังเกตการณ์อยู่คิดว่า ต้องได้เห็นเศรษฐีดิ้นทุรนทุราย เพราะวัดอันเป็นของรักได้ถูกไฟไหม้ จนไม่เหลือชิ้นดีไปเสียแล้ว แต่แล้ว…..

 

ไฟไหม้ก็ไหม้ไป ข้าจะได้สร้างวัด บูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ครั้งนี้ข้าจะทำให้ใหญ่กว่าเดิม

 

โจรถึงกับอึ้งอ้าปากค้าง ทำอะไรไม่ถูก ขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเพราะทราบข่าวว่าวัดของเศรษฐีไฟไหม้ เศรษฐีได้ให้บริวารจัดสถานที่ต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก เศรษฐีถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ติดตามมาด้วย พร้อมกล่าวอุทิศผลบุญขึ้นว่า

 

ขอมอบผลบุญในครั้งนี้ให้แก่ผู้ที่เผาวัด เพราะเขาทำให้ข้าได้มีโอกาสปรับปรุง บูรณะ และสร้างถาวรวัตถุทานนี้ขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเดิม

 

โจรซึ่งยังอยู่ในบริเวณนั้น เมื่อได้ยินดังนั้นถึงกลับซึ้งในน้ำใจ และความเมตตาของเศรษฐีใจบุญ จึงเข้ามากราบเศรษฐี แล้วบอกเหตุที่ตนเผาวัด พร้อมกับขอให้เศรษฐียกโทษให้ เศรษฐียินดี ทั้งยังขอบคุณโจรที่ทำให้ตนได้มีโอกาสสร้างบุญอีกครั้ง

ถึงแม้เศรษฐีสุมงคลจะยินดียกโทษให้ แต่ผลแห่งการกระทำที่เป็นอกุศลกรรม ได้บันดาลให้โจรกลายเป็นเปรตรับผลวิบาก ต้องถูกเปลวไฟเผาร่างไปเช่นนี้จึงกว่าจะสิ้นกรรม

 

ที่มา :  อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เรื่องอชครเปรต

ภาพ : www.pexels.com

บทความน่าสนใจ

สุกรเปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก

ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องเล่า การระลึกชาติ ของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

พระโมคคัลลานะทรมานเศรษฐีขี้ตระหนี่

เหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม หลวงพ่อจรัญ

พระอรหันต์ฉุดช่วยให้พ้นจากการตกนรก

7 ขั้นตอนสู่ การนอนอย่างพระอรหันต์ เพื่อคุณภาพชีวิต คุณก็ทำได้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.