หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
Read More +

รู้จัก หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ระเบิดเวลา ตายไม่รู้ตัว!

Read More +

รอยช้ำ ที่อาจบอกได้ว่ากำลังเป็นโรคอะไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.