สตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง
Read More +

ชีวิตอันน่าเสียดาย (?) ของสตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

เทมเพิล แกรนดิน
Read More +

เทมเพิล แกรนดิน อัจฉริยะออทิสติกผู้พลิกโฉมวงการปศุสัตว์ของอเมริกา

อัจฉริยะ, ไอน์สไตน์, Albert Einstein, สมอง, เพิ่มพลังสมอง
Read More +

บู๊สต์พลังสมองแบบอัจฉริยะไอน์สไตน์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.