โควิดในอินเดีย
Read More +

โควิดในอินเดีย การกลายพันธุ์ครั้งใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส่าหรีสีชมพู
Read More +

Heroine in Pink Sari วีรสตรีในชุดส่าหรีสีชมพู

พิยุช เทวารี
Read More +

พิยุช เทวารี นักบุกเบิกผู้ปฏิวัติท้องถนนอินเดียให้เป็นสีขาว

บาบา อัมเท
Read More +

บาบา อัมเท ยอมทิ้งความเป็นวรรณะสูงสุดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อน

ไหว้พระทำบุญที่อินเดีย
Read More +

กาละแมร์ พิธีกรสาวสายบุญ ตระเวนไหว้พระทำบุญที่อินเดีย-เมียนมา

ต่อต้านการใช้แรงงาน
Read More +

อันวารา เด็กหญิงผู้ ต่อต้านการใช้แรงงาน และการค้าเด็กในอินเดีย

จอกคิน อาร์ปูธรรม
Read More +

จอกคิน อาร์ปูธรรม บุรุษผู้เป็น “ลมหายใจและความหวัง” ของผู้ยากไร้

พื้นที่เสื่อมโทรม
Read More +

พาเมลา & อนิล มัลโฮตรา ซื้อ พื้นที่เสื่อมโทรม ทำให้เป็นป่าดงดิบในเวลา 25 ปี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.