เปลี่ยนความคิดไปตลอดกาล
Read More +

คำพูดสุดคมที่ทำให้เด็กชายขอทานคนนี้เปลี่ยนความคิดไปตลอดกาล 

คนไม่มีศาสนา
Read More +

ผมเคยเป็นคนไม่มีศาสนา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.