ความอาฆาต
Read More +

เหตุเกิดจากความอาฆาตแค้นของแม่ครัว ที่มีต่อสุนัขจอมขโมยเนื้อหมู

มรดกกรรม
Read More +

มรดกกรรม เกิดขึ้นเพียงเพราะเคยประกอบอาชีพทำหมันหมู

บุญหรือบาป
Read More +

กรรมไม่เคยละเว้นใคร ไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็น “ บุญหรือบาป ”

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.