บุตรเศรษฐี
Read More +

บุตรเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวและไปไม่ถึงพระนิพพานเพราะน้ำเมา

เหล้า
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: พระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับคำพูดที่ว่า “การดื่ม เหล้า ช่วยให้ลืมความทุกข์”

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.