บุตรเศรษฐี

บุตรเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวและไปไม่ถึงพระนิพพานเพราะน้ำเมา

บุตรเศรษฐี สิ้นเนื้อประดาตัวและไปไม่ถึงพระนิพพานเพราะน้ำเมา

ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในกรุงพาราณสีมี บุตรเศรษฐี คนหนึ่งถูกบิดาและมารดาส่งไปเรียนศิลปะการแสดง เช่น การขับร้อง และร่ายรำ เพราะเห็นว่าครอบครัวมีทรัพย์สินมากมายใช้ไปอีกหลายชาติก็ไม่หมด และเห็นว่าบุตรชายชอบการเล่นและร้องดนตรีมากจึงสนับสนุน

ครอบครัวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งมีบุตรสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวย และคิดว่าทรัพย์สมบัติของตระกูลที่สืบทอดมามีมากมายใช้อย่างไรก็ไม่มีทางหมดในชาตินี้ จึงส่งบุตรสาวไปเรียนศิลปะการแสดง เพราะเห็นว่าบุตรสาวชอบการเล่นและร้องดนตรี

ต่อมาเมื่อบุตรเศรษฐีเจริญวัยเป็นหนุ่ม บิดาและมารดาก็ทำการสู่ขอบุตรสาวของเศรษฐี (ที่เรียนศิลปะการแสดง) มาแต่งงานกับบุตรชาย เพราะเห็นว่าชอบในเรื่องเดียวกัน ไม่นานบิดาและมารดาของทั้งสองก็สิ้นบุญลง บุตรชายและบุตรสาวเศรษฐีจึงนำสมบัติของแต่ละฝ่ายมารวมกัน ทำให้บุตรชายเศรษฐีกลายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยทุกสุดในกรุงพาราณสี

วันหนึ่งเศรษฐีหนุ่มเดินผ่านกลุ่มนักเลงสุราที่วัน ๆ เอาแต่ดื่มน้ำเมาเป็นชีวิตจิตใจ พวกเขาคิดว่าถ้าหลอกเศรษฐีหนุ่มมาคบเป็นสหายได้พวกตนก็จะสามารถกอบโกยสมบัติของเศรษฐีมาได้ไม่ยาก

เหล่านักเลงสุราก็เข้าไปตีสนิทเศรษฐีหนุ่ม และส่งน้ำหวานชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นดอกไม้มาให้เศรษฐีเป็นของกำนัล เมื่อเศรษฐีดื่มก็ติดใจดื่มในน้ำหวานนี้จนเลิกไม่ได้ ซึ่งน้ำหวานนี้ก็คือสุรานั่นเอง นับว่าแผนการของนักเลงสุราประสบความสำเร็จ นับวันสมบัติของเศรษฐีหนุ่มก็ค่อย ๆ ลดลง จนต้องนำสวนและไร่ของฝ่ายภรรยาไปขาย เพื่อนำมาเป็นเงินซื้อสุรา

ทรัพย์สมบัติที่บิดาและมารดาของทั้งสองฝ่าย คิดว่าจะทำให้บุตรของตนมีชีวิตที่สุขสบายไปทั้งชาติกลับใกล้จะหมดลง สุดท้ายต้องขายคฤหาส์นแล้วพาภรรยาไปอาศัยอยู่กับเพื่อนที่เป็นนักเลงสุรา แต่เมื่อเศรษฐีหนุ่มไม่มีเงินแล้วก็ไร้ความหมายสำหรับพวกเขา นักเลงสุราจึงขับไล่เศรษฐีและภรรยาออกไป

เศรษฐีและภรรยาต้องกลายเป็นขอทาน เดินเร่ร่อนมาจนถึงกรุงราชคฤห์ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ สองสามี-ภรรยาเข้ามาในพระเวฬุวันแล้วขอเศษอาหารจากพระภิกษุสงฆ์ที่โรงฉัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นสองสามี-ภรรยาแล้วทรงแย้มพระสรวล พระอานนท์ผู้คอยติดตามพระบรมศาสดาได้ทูลภามว่า

“พระองค์ทรงยิ้มเพราะอะไร”

“อานนท์ เธอเห็นขอทานสองสามี-ภรรยาคู่นั้นหรือไม่”

“เห็นพระเจ้าข้า”

“สามีคือบุตรชายของเศรษฐีที่ร่ำรวยมากในกรุงพาราณสี ส่วนภรรยาก็เป็นบุตรสาวที่มาจากตระกูลเศรษฐีที่ร่ำรวยไม่แพ้กันเลย”

“เหตุใดทั้งสองจึงอยู่ในสภาพเช่นนี้พระเจ้าข้า”

“เพราะสามีติดสุรา ทำให้ทรัพย์สินของทั้งสองตระกูลหมดไปในพริบตา แต่หากบุตรเศรษฐีผู้นี้รักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้ตั้งแต่ยังหนุ่ม ขยันทำงานดูแลกิจการของครอบครัว เขาจะได้เป็นมหาเศรษฐี ถ้าเขาออกบวชก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และโปรดภรรยาจนสำเร็จเป็นพระอนาคามี น่าเสียดายที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัว ผลาญสมบัติจนหมดตั้งแต่ยังหนุ่ม วิชาความรู้ติดตัวก็ไม่มี สุดท้ายเขาก็ไม่ต่างจากนกกระเรียนที่ติดโคลมตมจนไม่สามารถบินได้อีกต่อไป”

 

ที่มา : อรรถกถา ธรรมบท เรื่อง บุตรเศรษฐีทรัพย์มาก

ภาพ : https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

อานิสงส์แห่งการรักษา ศีล 5 มีอะไรบ้าง

True Story : บวชสามที หนีสามหน ติดเหล้า ขอทาน ลื้อก็ยังเป็นหลานอั๊ว!

เรื่องจริงแสนทรมานของภรรยา ที่ถูกสามีทาสสุรา จุดไฟเผาทั้งเป็น

Dhamma Daily : พระอาจารย์คิดอย่างไรที่มีคนเชื่อว่า ถ้าดื่มสุราอย่างมี สติ ถือว่าไม่ผิดศีล

เจเจ เด็กม.3 ชาวสุราษฎร์ธานี ปั้มหัวใจ ช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.