แบคทีเรียกินเนื้อ โรคเนื้อเน่า
Read More +

แบคทีเรียกินเนื้อ โรคเนื้อเน่าที่ต้องระวัง

แบคทีเรียดื้อยา, เชื้อดื้อยา, ดื้อยา
Read More +

The Hottest แบคทีเรียดื้อยา ภัยคุกคามมนุษยชาติ

ฟองน้ำล้างจาน
Read More +

ฟองน้ำล้างจาน ทำความสะอาดอย่างไร ให้ห่างไกลแบคทีเรีย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.