อดีตนักโทษหญิง
Read More +

คนแพ็กหนังสือ อาชีพที่มอบโอกาสให้กับอดีตนักโทษหญิง

Read More +

สุริยันต์ ตันเต็มสิน จากครูสอนศิลปะตามบ้าน สู่เจ้าของธุรกิจหมวกกันน็อกพรีเดเตอร์ส่งออกทั่วโลก

คนแจวเรือสันดานหยาบ
Read More +

คนแจวเรือสันดานหยาบ นิทานสอนใจเรื่องการให้โอกาสคน

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล
Read More +

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสใหม่ๆ เสมอ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.