ไทรอยด์
Read More +

ไทรอยด์ เมื่อเกาะไม่ป้องกัน ซ้ำทำให้คอพอก

เกลือ ไอโอดีน โรคไต อาหาร
Read More +

ว่าด้วยเรื่อง ” ไอโอดีน ” สารอาหารที่ร่างกายไม่ควรขาด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.