ปั๊มหัวใจ CPR ช่วยชีวิต
Read More +

แนะนำ CPR ให้เป็นทุกคน ช่วยชีวิตทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ลดการเสียชีวิตได้

ทำ CPR ช่วยชีวิต
Read More +

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสาว ทำ CPR ช่วยชีวิต สาวใหญ่จนพ้นขีดอันตราย – Secret

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.