CJ WORX ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ทศวรรษใหม่ ที่เป็นมากกว่า CREATIVITY

“ในยุคที่ data ครองเมือง creative agency จะไปทําอะไร?” เป็นคําถามที่เกิดขึ้น หลังเดินทางมาครบ 10 ปี CJWORX – indepedent agency ท่ีใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย จะนําพา industry นี้ไปทางไหน และจะนําพา creativity ภายใต้ยุคที่ data เฟื่องฟูไปให้ดีที่สุด ได้อย่างไร

เราเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด สําหรับความเป็น creative agency คือ ความสามารถ ที่จะ “คิดสร้างสรรค์” สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมไปถึงการ “สรรค์สร้าง” ให้ dataเข้ามาทํางานร่วมกับcreativeได้อย่าง“สร้างสรรค์”  เราจึงไม่เคยคิดว่าเรา จะถูก disrupt จากยุคของ data แต่เราตั้งคําถามว่า data จะสามารถให้ “พลัง” ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ของพวกเราได้อย่างไร และในขณะเดียวกัน ความคิดสร้างสรรค์ของเรา สร้างให้เกิดเป็น data ได้อย่างไร คําถามเหล่านี้คือจุดตั้งต้นสู่ทศวรรษใหม่ของ CJWORX

สมองด้านขวาที่แข็งแรง จึงต้องออกตามหาสมองด้านซ้ายที่หายไป เราจึงออก ค้นหาคนที่จะมาสร้าง Data-driven creativity ให้เกิดขึ้นจริง
“THE RED CARBON” จึงเกิดขึ้น บนความเชื่อที่ว่า data คือ เข็มทิศ ในการสร้าง creativity ที่จะนําไปสผู่ ลลัพธ์ที่ต้องการ “RED” ซึ่งย่อมาจาก RICH ENGAGEMENT DATA เกิดจากความเชื่อที่ว่า data ที่ rich จะต้องมาจาก engagement ที่แข็งแรง CJWORX เองมีความสามารถในการผลิตเนื้อหาที่สร้างENGAGEMENT ที่แข็งแรงจาก campaign ต่าง ๆ ที่เราปล่อยออกมา เราจึงทําให้ data ท่ีได้นั้นมีความหมาย ในขณะเดียวกัน THE RED CARBON คือ ผู้ที่เอา data เหล่านั้นไปต่อยอดให้มีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก ทั้งในเชิงของ campaign performance และ business result

 

หนึ่งใน founder ของ THE RED CARBON ที่เราตามหามานาน คือ ดร. พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ หรือที่หลายคนเรียกว่า อาจารย์ป๊อป อดีต อาจารย์จากคณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่คลุกอยู่กับ data มากว่า 15 ปี และมีประสบการณ์มากมายทางด้าน data science และ behavioral economics อาจารย์ป๊อบ เชื่อว่า creativity มีความสําคัญมากในงาน data science “หลายคนอาจจะคิดว่า data science กับ creativity มันอยู่คนละโลก แต่ ในความเป็นจริง เวลาที่เราต้องทํางานกับข้อมูลต่าง ๆ มันคือกระบวนการคิด สร้างสรรค์ มันคือการตอบคําถามแบบ out of the box ดังนั้นเรามักจะเห็นว่า บริษัทที่ innovative มาก ๆ จะมีการผสมผสาน data กับ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่างลงตัว”อาจารย์ป๊อบกล่าว “จริง ๆ แล้วเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมาก ในการวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผล หรือแม้กระทั่งการสร้างแบบจําลองต่าง ๆ ล้วนแล้วใช้ความคิด สร้างสรรค์ทั้งสิ้น ดังนั้น เส้นแบ่งระหว่างงานด้าน data science กับ creativity จึงเริ่มจางหายไป และเกิดเป็น data-driven creativity ขึ้นมา”

EMPOWER – BEAUTIFY – EXPERIMENT
จุดเริ่มต้นของ Data-driven creativity จึงเกิดขึ้น THE RED CARBON มีบทบาท ในการสร้างทศวรรษใหม่ไปพร้อม ๆ กับ CJWORX ต้ังแต่การ empower ทุก ๆ business units ของเราให้คิดแบบ data-led ไม่ว่าจะเป็น creativity ใหม่ ๆ ที่ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทีม creative สนุกสนานไปกับการเอา data ที่มีอยู่มาแปลเป็น campaign idea ใหม่ ๆ หรือฝ่ายกลยุทธ์ ที่ insights จาก data มาแปลงเป็นแผน เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจให้มากขึ้น ตลอดจน แผนก media planner หรือ performance marketing ก็ได้หยิบเอา data มา activate เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่ม คนที่ตรงมากขึ้น ด้วย message ที่โดนใจขึ้น

Data ไม่ได้แค่ empower creativity แต่เราเร่ิมเห็น “data beautifies creativity” หลายคนอาจจะคิดว่า data คือตัวเลขที่น่าเบื่อ แต่หลังจากที่ได้ทํางาน ร่วมกันมาระยะหนึ่ง เรากลับพบว่า data ทําให้ creative เซ็กซี่ขึ้น มี ความลึกซึ้ง มากขึ้น ที่สําคัญมี storytelling ที่น่าสนใจมากขึ้น เราจึงคิดว่า data กลับทําให้ งาน creativity สวยงามขึ้นต่างหาก Data จึงสําคัญมากกับ culture ของ องค์กรอย่าง CJWORX เพราะทําให้เกิด experiment

ซึ่ง culture ใหมข่ ององค์กรเลยก็ว่าได้ เราสนุกที่ได้ทําการทดลอง experiment ไปด้วยกัน คิดไอเดียใหม่ ๆ ในการทํา model เพื่อให้ฝ่าย media activation เอาไป ใช้ แล้วก็ได้ learning กลับมาแชร์กัน ความสนุกที่จะได้ทดลอง เพราะการทดลอง เป็นพื้นฐานของ Creativity

RED CARBON จึงเป็น Data-driven creativity company ที่ไม่มีใครเหมือน และ จะไม่มีวันเหมือนใคร เพราะ positioning นี้ เกิดจาก DNA ของ CJWORX ที่ ส่งผ่านไป พร้อมกับความเชี่ยวชาญใน data-creativity ของ ทีม data science เราจึงจะมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการ สร้างไอเดีย campaign ความสนุก ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และที่สําคัญ เราจะทําให้ creativity ยังคงยืนหยัด อย่างสวยงาม ในยุคของ data disruption เพราะเราเชื่อว่า “คนที่คิดอย่าง สร้างสรรค์เท่านั้น ที่เอาชนะทุกอย่างได้ ”

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.