แซลมอน

TASMANIAN SALMON AT FLAVORS

TASMANIAN SALMON AT FLAVORS Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

Flavors at Renaissance Bangkok presents Tasmanian Salmon promotion. Native to the pristine, unpolluted waters of Tasmania,this famous Pacific salmon has a rosy orange color and is enriched with omega-6 and protein. Discover the rich variety of the Tasmanian salmon through selections such as puff pastry-wrapped salmon in coulibiac style, herb crusted salmon breadcrumbs and parsley and steamed soufflé with salmon mousse.

salmon

FRIDAY – SATURDAY, DINNER BUFFET
THB 2,100++ PER PERSON
FLAVORS, M Floor, for reservations, call 0 2125 5010

salmon

เอาใจผู้ที่ชื่นชอบแซลมอนห้องอาหารนานาชาติเฟลเวอร์นำเข้าปลาแซลมอนจากแทสมาเนียสดใหม่และอดุมไปด้วยโอเมก้า 6 และโปรตีนชั้นดีมาปรงุรสเป็นหลากหลายรสชาติให้ได้ลิ้มลอง

แซลมอน

มื้อเย็นวันศุกร์ – วันเสาร์ ราคาท่านละ 2,100++ บาทห้องอาหารนานาชาติ เฟลเวอร์ ชั้น M โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong สำรองที่นั่งโทร. 0 2125 5010

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.