วาเลนไทน์, โรคเอดส์, เอดส์

วาเลนไทน์ ห่วงวัยรุ่นมีเซ็กส์เพศสัมพันธ์ เสี่ยงโรคเอดส์

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นอายุ 13-22 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,203 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 49.1 และเพศหญิงร้อยละ 50.9 เรื่อง “วัยเรียน วัยรุ่น ว้าวุ่นวันวาเลนไทน์” พบว่า ความเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อการมีเซ็กส์เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนั้น ร้อยละ 53.4 เห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลก แค่ต้องรู้จักป้องกัน (มีสัดส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง) ขณะที่ร้อยละ 46.6 เห็นว่า เรื่องการมีเซ็กส์เพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำ เพราะยังอยู่ในวัยเรียน (สัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย)

ส่วนระดับความรู้เรื่องเซ็กส์เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ 58.4 ระบุว่ามีความรู้มาก ขณะที่ร้อยละ 41.6 ระบุว่ามีความรู้น้อย ด้านวิธีหลีกเลี่ยงการมีเซ็กส์เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่ดีที่สุด วัยรุ่นร้อยละ 35.6 ระบุว่า “ต้องระมัดระวังตัวเองเสมอ/ไม่ดื่มแอลกอฮอล์/ไม่เที่ยวผับบาร์”

รองลงมาร้อยละ 21.2 ระบุว่า “ต้องไม่ไปไหนด้วยกันตามลำพัง” และร้อยละ 17.5 ระบุว่า “ต้องไม่ไว้ใจใคร หรือเชื่อใจใครง่ายๆ” โดยเมื่อถามความมั่นใจของตนเองว่าจะ “ไม่มีเซ็กส์เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้หรือไม่” พบว่า วัยรุ่นร้อยละ 61.2 ระบุว่ามั่นใจว่าไม่มีเซ็กส์เพศสัมพันธ์ได้ ขณะที่ร้อยละ 38.8 ระบุว่าไม่ค่อยมั่นใจ

ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา และองค์การอนามัยโลก ชี้ว่า มีผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเซ็กส์เพศสัมพันธ์ (STDs) รวมทั้งเอดส์โรคเอดส์ วันละมากกว่า 1 ล้านรายทั่วโลก ส่วนสถิติของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2555 โดยกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า วัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเซ็กส์เพศสัมพันธ์มากที่สุด และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีอัตราป่วย 93.41 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี (68.14) และกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป (48.40) มีอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1: 2.21

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมโรคฯ แนะนำว่า การใช้ถุงยางอนามัยช่วยลดความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอดส์โรคเอดส์ลงได้ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด โดยวิธีที่จะช่วยให้ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดคือ การงดเว้นกิจกรรมทางเซ็กส์เพศสัมพันธ์เพศ หรือมีเซ็กส์เพศสัมพันธ์กับคู่นอนเพียงคนเดียว

ที่มา : ไทยรัฐ, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC), Medical Daily

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.