รู้จักอาการ สัญญาณเตือน “เบาหวาน”

เบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง จนเป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกับการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ สำหรับอาการของโรคก็มีทั้งที่เกิดจากน้ำตาลโดยตรง และที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ แต่ปัญหานี้ก็สามารถควบคุมได้ หากเรารู้จักสัญญาณบางอย่างที่เตือนว่า คุณอาจจะกำลังเป็น เบาหวาน

1. ปัสสาวะบ่อยและมาก / ปัสสาวะกลางคืน

คนปกติมักจะไม่ตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางดึก หรือหากจะตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนก็มักไม่เกินคืนละ 1 ครั้ง แต่ในผู้เป็นเบาหวาน เมื่อระดับน้ำตาลสูงมาก จะมีน้ำตาลออกมากับปัสสาวะซึ่งจะดึงน้ำตามออกมาด้วย ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ มีปริมาณปัสสาวะมากต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางดึกบ่อย

2. คอแห้งกระหายน้ำ ดื่มน้ำมาก

เป็นผลจากการที่ร่างกายสูญเสียน้ำทางปัสสาวะมาก ทำให้ร่างกายขาดน้ำ จึงเกิดการกระหายน้ำตามมา

3. หิวบ่อย รับประทานจุ แต่น้ำหนักลด อ่อนเพลีย

ความหิวเกิดจากร่างกายเอาน้ำตาลกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้ไม่เพียงพอ ส่วนอาการน้ำหนักลดเกิดจากที่มีการสลายเอาโปรตีนในเซลล์กล้ามเนื้อ และไขมันในเซลล์ไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานแทนน้ำตาล

4. ถ้าเป็นแผลจะหายยาก

มีการติดเชื้อตามผิวหนัง หรือเกิดฝีบ่อย การที่น้ำตาลในเลือดสูงทำให้ติดเชื้อง่าย และทำให้เม็ดเลือดขาวมีความสามารถในการกำจัดเชื้อโรคลดลง

5. คันตามผิวหนัง

มีการติดเชื้อราง่าย โดยเฉพาะบริเวณช่องคลอด ซอกพับ สาเหตุของอาการคันเกิดขึ้นได้หลายอย่าง เช่นผิวหนังแห้งเกินไป หรือการอักเสบของผิวหนังจากเชื้อรา ซึ่งพบได้บ่อยในผู้เป็นเบาหวาน

6. ตาพร่ามัว

ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น จากระดับน้ำตาลในเลือดสูง และน้ำตาลไปคั่งอยู่ในเลนส์ตา ทำให้จอตาผิดปกติ หรือมีระดับน้ำตาลสูงมานานจนเกิดความผิดปกติของจอประสาทตา หรือตามัวจากต้อกระจก

7. ชาปลายมือปลายเท้า

เนื่องจากเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงอยู่นานจะทำให้เส้นประสาทเสื่อม การรับความรู้สึกไม่ดีดังเดิม เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย เมื่อเกิดแผลขึ้นก็หายยาก และติดเชื้อได้ง่าย

8. หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

เนื่องจากเกิดความผิดปกติขึ้นกับเส้นประสาทอัตโนมัติ หรือเกิดจากหลอดเลือดตีบ

ที่มา นิตยสารชีวจิต

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.