5 สมุนไพรกระตุ้นให้อยากอาหาร

5 สมุนไพรกระตุ้นให้อยากอาหาร

  • บอระเพ็ด
  • ขี้เหล็ก
  • มะระขี้นก
  • สะเดา
  • ขิง

หมายเหตุ แนะนำให้กินเป็นอาหาร ใช้ประกอบอาหารหรือกินเป็นผักแหนม ผักเหนาะ ดีที่สุดนะครับ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.