ยาอายุวัฒนะแผนไทยใกล้ตัวคุณ

สำหรับสรรพคุณของยาแผนไทยใกล้ตัวที่แนะนำให้กินนี้ สามารถบำรุงร่างกายได้ทุกระบบครับ รวมถึงส่งเสริมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ด้วย

มี 3 สูตรที่จะแนะนำครับ

สูตร 1 นำกล้วยน้ำหว้าสุก 32 ลูกปอกเปลือก แล้วนำมาดองน้ำผึ้งในขวดโหล ปริมาณ 2 ลิตร กินหลังอาหารวันละ 2-3 ครั้ง

สูตร 2 นำกล้วยน้ำหว้าสุกเท่ากับจำนวนคนกิน แล้วดองด้วยน้ำผึ้งป่า กินวันละ 1 ลูก

สูตร 3 นำบอระเพ็ด ความยาวเท่าขนาดตัวของแต่ละคน แล้วนำมาดองในน้ำผึ้ง 2 ลิตร กินหลังอาหารวันละ 2-0 ครั้ง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.