เทคนิคใหม่รักษาโรคกระดูกสะโพกเสื่อม

ปรบมือรัว ๆ ให้กับศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการนำ “เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ” มาใช้รักษาผู้ป่วยโรคข้อสะโพกเสื่อม เพราะเทคนิคที่ว่านี้เป็นการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการผ่าตัดแบบเดิม เนื่องจากเป็นการผ่าตัดเข้าทางด้านหน้า

ข้อสะโพก จึงไม่ตัดกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพก ใส่ข้อสะโพกเทียมได้ตรงจุดและสามารถประเมินความยาวของขาได้แม่นยำขึ้น ส่งผลให้แผลเล็กเจ็บปวดน้อย เคลื่อนไหวสะดวกและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยลดอัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัดได้ดี ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้ไว สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วและดียิ่งขึ้น

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.