ออกกำลังลิ้น

เทคนิค ออกกำลังลิ้น ช่วยพูดคล่อง กินอร่อย

เทคนิค ออกกำลังลิ้น ช่วยพูดคล่อง กินอร่อย

เรียนรู้ เทคนิค วิธีการ ออกกำลังลิ้น ไปพร้อม ๆ กันค่ะ … ลิ้นเป็นอวัยวะสำคัญที่มีผลต่อการพูด การกินและการกลืนของมนุษย์มากที่เดียว หากกล้ามเนื้อลิ้นไม่แข็งแรง จึงส่งผลต่อการพูดไม่ชัด การกลืนได้

หนังสือ คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก สำนักพิมพ์ อมรินทร์สุขภาพ แนะนำไว้ดังนี้

1.พูดคำว่า “มา มา มา มา” เร็วที่สุด ทำ 10 ครั้ง

2.พูดคำว่า “ลา ลา ลา ลา “เร็วที่สุด ทำ 10 ครั้ง

3.พูดคำว่า  “คา คา คา คา “เร็วที่สุด ทำ 10 ครั้ง

4.พูดคำว่า “คาลา คาลา คาลา คาลา “เร็วที่สุด ทำ 10 ครั้ง

5.ขยับลิ้นไปดันข้างแก้ม ค้างไว้ 5 วินาที ทำข้างซ้ายและขวา ข้างละ 10 ครั้ง

6.เดาะลิ้น 10 ครั้ง

7.ใช้ปลายลิ้นแตะด้านในของฟันบน ทำ 10 ครั้ง

8.แลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุดและเร็วที่สุด แล้วนำลิ้นกลับเข้าที่ให้เร็วที่สุด ทำ 10 ครั้ง

9.ขยับปลายลิ้นขึ้น – ลง เริ่มจากเหงือกล่าง ฟันล่าง ฟันบน และเพดานปาก ทำ 10 ครั้ง

10.ขยับปลายลิ้นไปตามริมฝีปากด้านในทั้งบนและล่าง วนตาเข็มนาฬิกา 10 ครั้ง วนทวนเข็มนาฬิกา 10 ครั้ง

11.การใช้ช้อนวางบนกึ่งกลางลิ้น กดเบาๆ แล้วให้ผู้ที่ต้องการบริหารลิ้นออกแรงดันลิ้นต้านกับช้อน แล้วจึงขยับลิ้นไปด้านซ้ายและขวา

นอกจากนี้ ยังมีท่าบริหารใบหน้าซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงและการกลืนอาหารดีโดยรวมดีขึ้น

12.สูดลมหายใจเข้าเต็มปอด เหยียดริมฝีปากออกไปด้านข้างเป็นแนวกว้าง ขยับแก้มให้สูง หลับตาให้สนิท

13.อ้าปากกว้าง ลืมตาให้กว้าง

14.ปิดปากให้สนิท ทำแก้มป่อง ขยับปากไปทางขวา ขยับปากไปทางซ้าย

ลองฝึกบริหารกันดูทั้งผู้ป่วยและไม่ป่วยเพื่อให้การทำงานของลิ้นและอวัยวะบนใบหน้ามีประสิทธิภาพเต็มที่ การพูด การกินก็จะไม่มีปัญหาตามมา

ข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต คอลัมน์ เกร็ดสุขภาพ (วัยสูงอายุ) ฉบับที่253

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.