โรคหัวใจ

7 สัญญาณอันตรายเสี่ยง โรคหัวใจ

สัญญาณอันตรายเสี่ยง โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เป็นโรคที่พบมากในประเทศไทย นอกจากการสืบทอดทางพันธุกรรมแล้ว พฤติกรรมยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคนี้ ซึ่งหากเรารู้ก่อนก็ย่อมหลีกเลี่ยงได้ก่อน และสามารถลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้อย่างมากทีเดียว

เมื่อไม่นานมานี้มีหมอรุ่นหนุ่ม ที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่า เดี๋ยวนี้ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี มีคนไข้ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเข้ามารักษาทุกวัน

ต่างจากเมื่อสิบปีก่อน ที่นานน้านกว่าจะมีคนไข้เข้ามาสักเคสหนึ่ง ความชุกของโรคหัวใจขาดเลือดในคนไทยสมัยนี้มากพอๆ กับฝรั่ง ทั้งคนยากดีมีจน ทั้งคนต่างจังหวัดและคนในเมืองกรุง

หากพูดถึงความพยายามที่จะลดการเกิดโรคหัวใจของฝรั่งสมาคมหัวใจอเมริกัน (AHA-American Association) ได้สรุปงานวิจัยหลายๆ เรื่องออกมาเป็นตัวเลขกลมๆ ว่าการไปโรงพยาบาล หาหมอ กินยา ผ่าตัด หรือทำบอลลูนจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ลงได้ร้อยละ 30 แต่การดูแลตัวเองโดยปฏิบัติตามดัชนีง่ายๆ 7 ตัวสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้ถึงร้อยละ 91

ลดน้ำหนัก, โรคหัวใจ

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>