วางแผนออกกำลังกาย, ออกกำลังกาย, อายุ 40, ลดน้ำหนัก, คาร์ดิโอ, เวตเทรนนิ่ง

วางแผนออกกำลังกาย พร้อมท่าบริหาร เพื่อสาววัย 40+

วางแผนโดยรวม

ก่อนอื่นให้จัดวันออกกําลังกายไว้ 5 วัน โดยแบ่งเป็นออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอ 2 วัน เวตเทรนนิ่ง 3 วัน และวันพักผ่อนเต็มๆ 2 วัน และจัดให้ 3 ใน 5 วัน มีการบริหารทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นวันคาร์ดิโอหรือวันเวตเทรนนิ่ง โดยภายใน 3 วันที่ว่านี้ ให้ทําสลับกับการออกกําลังกายตามปกติ ไม่ต้องทําติดต่อกัน

Why it’s best

เนื่องจากการจัดให้มีวันที่ได้บริหารทุกส่วนของร่างกาย จะทําให้เราได้ใช้งานกล้ามเนื้อหลักทุกมัด ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขา สะโพก หลัง ไหล่ และแขน ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงในการทํากิจกรรมต่างๆ

ออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกาย, วางแผนออกกำลังกาย, อายุ 40, ลดน้ำหนัก
ออกกำลังกายแบบได้บริหารทุกส่วนของร่างกาย จะช่วยเสริมความแข็งแรงของร่างกาย

คาร์ดิโอ

หากชอบเข้าฟิตเนสให้เลือกเครื่องบริหารที่ชอบ เช่น เทรดมิลล์ อิลิปติคอล บันไดอัตโนมัติ แล้วเล่นเบาๆ เพื่อวอร์มอัพ 5 นาที จากนั้นให้เพิ่มความเร็วและแรงต้านให้อยู่ในระดับการออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงสัก 30 วินาที จากนั้นลดความเร็วและแรงต้านให้อยู่ในระดับที่ทําได้สบายๆ 90 วินาที ทําซ้ํา โดยสลับหนักเบาประมาณ 5 ครั้ง ปิดท้ายด้วยการคูลดาวน์ 5 นาที วิธีนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการออกกําลังกาย ทําให้ครั้งต่อๆ ไปสามารถเพิ่มเวลาและระยะทางได้

วิ่ง, ออกกำลังกาย, วางแผนออกกำลังกาย, อายุ 40, ลดน้ำหนัก
ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ดีต่อสุขภาพ เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.