ป้องกันมะเร็งร้ายด้วย “แกงไทย”

แม้จะมีการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายแต่หนทางที่ดีที่สุดยังคงเป็นการป้องกันมากกว่า และเป็นที่น่ายินดีว่าอาหารบ้านเรานั้นช่วยป้องกันมะเร็งได้อย่างดี โดยรศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุลอาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ค้นพบข้อมูลดังกล่าวจากการนำน้ำแกงพร้อมปรุง 4 ชนิด ได้แก่ แกงเลียงแกงส้ม แกงป่า และแกงเหลืองมาทำการวิจัยเทียบกับยาแล้วพบว่า น้ำแกงเหล่านี้ทำให้เซลล์มะเร็งตายในปริมาณที่ต่างกันไปโดยน้ำแกงเลียงสามารถต้านมะเร็งได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเพิ่มเติมด้วยว่า หนูกลุ่มที่ได้รับแกงเลียงมีศักยภาพในการลดความผิดปกติของเซลล์จากสารก่อมะเร็งประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหนูที่
ไม่ได้รับแกงเลียง แต่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งนั้น รศ. ดร.สมศรีแนะนำว่า ควรไปพบแพทย์และทำการรักษาจนหายขาด จึงปรับเปลี่ยนวิถีการกินอยู่ ที่สำคัญคือ ควรบริโภคอาหารที่หลากหลาย ไม่กินเมนูซ้ำ ๆ เพื่อลดการตกค้างของสารพิษนั่นเอง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.